Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2013

lady
7417 41eb
Reposted fromanytime anytime

April 01 2013

lady
lady
Pu pu pu pu :D
Reposted fromontheflor ontheflor viableh bleh
lady
4314 8eef
Reposted fromClary Clary viableh bleh
lady
3709 5356 500
Reposted fromAgnese Agnese viableh bleh

December 11 2012

lady
6688 13c0 500
Reposted fromscorpix scorpix

December 10 2012

lady
6914 1fea
Gdy jest bar­dzo smut­no, to kocha się zacho­dy słońca. 
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty
lady
7126 0265
Nie bój się cieni. One świad­czą o tym, że gdzieś znaj­du­je się światło.
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty
lady
4054 4867
Reposted frommisswindy misswindy viafoodislove foodislove
lady
  Mówi się, że czasami najlepszą rzeczą, jaka nas spotyka w życiu, jest dar drugiej szansy, żebyśmy nareszcie zrobili to, co powinniśmy byli zrobić za pierwszym razem.
— Evans - Papierowe Marzenia
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
lady
Ostatnio nauczyłam się, że nie warto przewidywać. To niszczy. Żyj chwilą, nie myśląc o konsekwencjach swoich czynów. Czasami warto podjąć ryzyko
— z bloga pewnej
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
lady

Jeśli czujesz że straciłeś coś, co nigdy nie było Twoje, to znaczy, że to kochałeś.

 

— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viacytaty cytaty
lady
Nie idę na kompromis. Albo bierzesz mnie całą, albo wcale.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viacytaty cytaty
lady
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viacytaty cytaty
lady
A będę jeszcze kiedykolwiek mogła do Ciebie przyjść i przytulić Cię tak o, po prostu?
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viacytaty cytaty
lady
Nie życzę Cię nikomu, bo życzę Ciebie sobie.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viacytaty cytaty
lady
0575 49d0
Reposted fromlabellavita labellavita viaretaliate retaliate
lady
6093 9ee6
Czu­jemy do siebie po­ciąg. Szko­da tyl­ko, że ciągle coś się w nim psu­je, a maszy­nis­ta gu­bi się w drodze. 
Reposted fromarizonadream arizonadream viascorpix scorpix
lady
8455 06f1
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viascorpix scorpix

December 08 2012

lady
Reposted fromwishlist wishlist viableh bleh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl